Vi arbetar hållbart

Vi värnar om vår miljö och jobbar varje dag med att utveckla vår verksamhet för att den ska vara så hållbar som möjligt, i stort som smått.
Exempelvis inom området energibesparing tar vi hand om restprodukten från skörden av rapsfrön, halm och ogräsfrö. Detta avfall tillsammans med rapsolja vi sorterar bort av kvalitetsskäl används till uppvärmning av våra lokaler, året runt.

Våra rapspressar kräver en hel del el. På fem av våra södertak har vi installerat solceller som motsvarar 20 % av den el vi förbrukar.

Kom gärna förbi oss på gården så berättar vi mer! 

Värme från ogräsfrön, halm och rapsolja

Innan vi pressar våra rapsfrön till rapsolja rensar vi dem rena från ogräsfrö och halm, även kallat avfall. Om avfallet får ligga kvar tillsammans med rapsfröna blir oljan besk och bitter. Avfallet värmer upp våra lokaler och ger oss dessutom varmvatten, året runt! Istället för att kassera olja med smakdefekter används även denna till uppvärmning av våra lokaler. Värmen från ogräsfrön, halm och rapsolja motsvarar ungefär 300 liter diesel – om dagen!

 

Våra solceller

Hösten 2017 installerade vi 480 paneler på fem av våra södertak. Lutningen på panelerna är 15, 30 och 45 grader. Solcellerna producerar årligen ca 150 000 kWh vilket motsvarar 20 % av vårt årliga behov.

Övrig el köper vi in, även den grön, från sol, vind och vatten.

Globala målen

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen. Genom Globala målen för hållbar utveckling kan det här bli verklighet.Vi på Gunnarshög arbetar för att bidra till dessa målen.

Läs mer om de Globala målen