Odling

Leverantörsbedömning

Leverantörsbedömning

Inför skörd 2023

Här hittar du som odlare vår leverantörsbedömning och vad du behöver veta inför skörd. Har du frågor eller funderingar så kontakta Erik på 0708-76 17 16 eller erik@gunnarshog.se

Här växer rapsen fram

Till gården hör 85 hektar åkermark. På den odlar vi korn, vete, linfrö, svart- och vithavre, salix (energiskog) och så klart raps. Raps tillhör familjen korsblommiga växter och är besläktad med kålrot och rybs.

Allt börjar med ett frö

I mitten av augusti sås rapsen med en maskin som först bereder jorden, fördelar frön och sedan täcker över med jord. Under hösten måste rapsplantan växa en bra bit för att kunna klara vinterns kyla. När våren sedan anländer fortsätter den att växa.

I mitten på maj blommar rapsen härligt gul och när kronbladen trillat av växer skidan ut från pistillen. I skidan ligger rapsfröna som under cirka två månader får växa och bli stora. Därefter börjar plantan och skidorna att torka för att i slutet av juli eller början på augusti vara redo att tröskas. Vi är mycket noggranna med råvaran och tar bara in det allra bästa.

Redo för lagring

De tröskade fröna innehåller vatten torkas bort med hjälp av varm luft, för att de ska gå att lagra utan att bli dåliga och mögla. Efter torkningen rensar vi rapsfröna rena från halm och ogräsfrön, dels för att skona pressarna från slitage men framförallt för att påverka oljans nötiga smak. Till vår hjälp har vi såll eller stora silar i olika storlekar. Det bortrensade avfallet slängs inte utan används som bränsle för att värma upp gården, vilket gör oss självförsörjande på värme. Eftersom vår värmepanna kan köras på antingen avfall eller 100 % rapsolja, så har vi en helt fossilfri uppvärmning. Slutligen lagrar vi rapsen tills det är dags att pressa den till olja.

Kontakta oss