Vår historia

Familjen Nilsson

1897 förvärvade Hans Nilsson Gunnarshögs Gård. Hans Nilsson var en av fem bröder komna från Östra Herrestad.

Hans mötte Anna när han red förbi ett litet hus nere vid vägen nedanför Gunnarshög. Här bodde Lars och Anna Månsson med sin enda dotter. Paret gifte sig 1906 och fick tre barn Blenda, Nils och Agnes.

Namnet Gunnarshög kommer från en Gunnar Lindgren som bodde på fastigheten därav Gunnars backe, Gunnars höjd och tillslut Gunnarshög.

Ett stort boningshus

Hans och Anna Botilda lät bygga sig ett hus på ägornas högsta punkt. Hans ville ha ett större hus än grannen. Anna Botilda ville ha många rum som de kunde fylla med många barn och gäster. I oktober 1916 stod boningshuset färdigt för inflytt.

Kostallet i lågor

I kostallet som numera inrymmer gårdsbutik fanns de kor som försåg både den egna och intilliggande gårdar med mjölk. Kostallet brann ner på 30-talet och byggdes upp igen 1937. Då kriget bröt ut 1939 blev det ransonering och tuffare tider och därför blev det inte mer kor i stallet än till husbehov. På bilden står drängen Lars och visar upp gårdens stora fina tjur. I det som då var tjurboxen har vi kontor idag och vid fönsterna närmast boningshuset  fanns foderkrubborna. Trots att golvet är gjutet spricker det på precis samma ställe där krubborna en gång fanns.

Hästarna på gården

På gården fanns hästar, i synnerhet av den lite tyngre rasen Ardenner. Två av hästarnas namn var Journal och Målla. Sonen Nils intresse var just uppfödning av Ardennerhästar.

En bild ovanifrån

Så här såg gården ut på 70-talet. Det nya kostallet har ett speciellt utformat tak. Det är också denna byggnad som kom att brinna ner 8 augusti 2004. En oljepanna exploderade, på ovanvåningen var oljeproduktionen och på loftet låg halm till halmpannan. Det tar 1,5 år innan verksamheten till fullo är återuppbyggd.

Rapsodling sedan 40-talet

På gården har det odlats raps sedan 40-talet. Nils var bland de första att odla just raps vilket till en början endast användes till tekniskt bruk. Det ska sedan hinna gå mer än 50 år innan sonen Gunnar börjar kallpressa sin älskade rapsolja på gården. Resten är historia.

 

Ett speciellt tack

Sedan 1897 har det gått 125 år men redan 2016 firade vi att boningshuset fyllde 100 år. För att vi skulle kunna skapa oss en bild av historien att dela med oss utav till er fick vi fantastisk hjälp av människor i vår närhet. Magnus Lindskog, Einar Larsson, Kjell Nilsson och Britten är bara några namn.

 

Vi har flera timmars ljudmaterial från intervjuer och samtal med både Einar Larsson och Kjell Nilsson, historier i smått och stort.
Av Magnus Lindskog har vi fått utdrag från kyrkoböcker, tidningsurklipp samt fina släkttavlor där vi kan följa våra släkter tillbaka i tiden.
Nu har fem generationer Nilsson satt sin prägel på gården – hoppas att ni vill följa oss in i framtiden!