Forskning & Utveckling

Visste du att...

För att få fram 1 kilo rapsolja behövs det 3 kilo rapsfrö. Det motsvarar ca 6 kvadratmeter rapsfält. Det som blir över, 2 kilo, kallar vi rapskaka men i själva verket är det rapsens skal.

Rapskaka - framtidens protein!

Rapskakan, rapsens skal, innehåller så mycket som 30 % protein. Genom att utvinna proteinet från rapsfröna och sedan använda det som en komponent i exempelvis vegetabiliska livsmedelsprodukter kan vi minska importen av soja och på så vis minska utsläppen på grund av transporter, skadliga odlingar som skövlar regnskog och vi gör Sverige mer självförsörjande!

Rapsprotein som bindemedel!

Med rapsproteinet som bindemedel kan vi i framtiden se fram emot formaldehydfria spånplattor via projektet GreenBond2. Ett samarbete med Lunds Universitet och NSR.

Kontakta oss