Forskning & Utveckling

Visste du att...

För att få fram 1 kilo rapsolja behövs det 3 kilo rapsfrö. Det motsvarar ca 6 kvadratmeter rapsfält. Det som blir över, 2 kilo, kallar vi rapskaka men i själva verket är det rapsens skal.

Rapskaka - framtidens protein!

Rapskakan, rapsens skal, innehåller så mycket som 30 % protein. Genom att utvinna proteinet från rapsfröna och sedan använda det som en komponent i exempelvis vegetabiliska livsmedelsprodukter kan vi minska importen av soja och på så vis minska utsläppen på grund av transporter, skadliga odlingar som skövlar regnskog och vi gör Sverige mer självförsörjande!

Produkter så som vegetabilisk färs finns att köpa på marknaden, varumärket heter Färsodlarna.

Rapsprotein som bindemedel!

Med rapsproteinet som bindemedel kan vi i framtiden se fram emot formaldehydfria spånskivor, fiberplattor och träfanérpaneler via projektet GreenBond2. Limsystemet ska vara ett fossilfritt alternativ till bindemedel formaldehyd- och isocyanatbaserade bindemedel. Projektet ska visa hur ett restmaterial kan förädlas och nyttjas som en värdefull resurs men också visa på den potential som finns för minskning av utsläpp av växthusgaser som användning av ”gröna bindemedel” ger.

GreenBond2 är ett samarbete med NSR (Nordvästra Skånes Renhållnings AB), Lunds Universitet och Sustainable Business Hub

Kontakta oss