TILLVERKNING

Vår kallpressade olja kommer från höstraps, odlad på vår egen gård eller alldeles i närheten. Vi har därför kontroll på grödan från sådd till skörd. Innan pressningen kan börja måste råvaran torkas och rensas för att uppnå bästa kvalitet. Pressning av råvaran sker kontinuerligt under året i takt med efterfrågan. All olja som tillverkas är kallpressad, vilket ger oss en naturligt gyllengul rapsolja med härligt nötig smak.

Kallpressningen är en långsam process, som innebär att oljan pressas skonsamt och mekaniskt ur rapsfröet. Oljan överstiger inte 35 grader. Fröet innehåller ca 40-50% olja och av denna olja får vi ut ca 2/3. Resterande mängd olja blir kvar i presskakan. Presskakan går framförallt till djurfoder men kan med fördel även användas vid bakning då den är rik på både protein och fibrer.

För att tillverka en liter olja krävs cirka tre kilo frö. Vid pressning följer det med en hel del frö och skalrester i oljan. Dessa skalrester filtreras bort i ett mycket effektivt filter bestående av tygdukar. Filterkakan som bildas mellan filterdukarna går också till djurfoder. Med filtrets hjälp uppstår ingen restprodukt utan vi kan ta tillvara på all olja och all presskaka på ett bra sätt. Med hjälp av filtret får vi även en mer hållbar olja då vi direkt efter pressning kan filtrera bort skalrester som annars påverkar hållbarheten negativt. 

 

Syftet med investeringen i FIFO-lagret är att vi ska få en bättre överblick, minskat matsvinn och en ökad livsmedelssäkerhet. Med den nya fyllningslinjen ska vi kunna köra mer ekologisk rapsolja i butelj och därmed kunna öka försäljningen till butik och restaurang. Fyllningslinjen kommer även ge en bättre arbetsmiljö för våra medarbetare. Investeringen avser en kombinerad lagerhall och fyllningslokal som är öppen så att allmänheten kan se produktionen under någon av våra många visningar.